Tsushimamire

Art Punk Rock Trio TsuShiMaMiRe from Tokyo, Japan

2019.8.30(fri) @TakuTaku in KYOTO

      2019/08/30

[TsuShiMaMiRe 20th Anniversary 20 Shows Tour 2019]

8/30(fri) TakuTaku in KYOTO