Tsushimamire

Art Punk Rock Trio TsuShiMaMiRe from Tokyo, Japan

2019.8.4(sun) @Taiyo To Tora in HYOGO

      2019/08/04

[TsuShiMaMiRe 20th Anniversary 20 Shows Tour 2019]

8/4(sun) Taiyo To Tora in KOBE, HYOGO